Dotacje

1.Firma GRAVEN Sławomir Zubiak
w dniu 28.04.2017 roku podpisała umowę o dofinansowanie realizacji Projektu pod tytułem:

 

„Nowoczesny proces wdrażania nowych produktów zaimplementowany innowacyjną technologią wytwarzania CNC”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie: 3.7 współfinansowanie ze środków europejskich.

Całkowita wartość projektu wynosi:
197 808,72 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:
138 466, 10 PLN

Krótki opis projektu:

Przedmiotem umowy jest wdrożenie nowoczesnej technologii grawerowania mechanicznego poprzez frezowanie przy pomocy 3 osiowej obrabiarki HAAS sterowanej numerycznie (technologia CNC).

2. Firma GRAVEN Sławomir Zubiak
w dniu 12.10.2020 roku podpisała umowę o dofinansowanie realizacji Projektu pod tytułem:

„Proces wprowadzenie nowych i ulepszonych produktów w połączeniu z innowacyjną technologią procesu wtrysku tworzywa oraz odlewania wysokociśnieniowego części maszyn

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie: 3.7, współfinansowanego ze środków europejskich.

Całkowita wartość projektu wynosi:
475 830,17 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:
270 797,66 PLN

Krótki opis projektu:

Przedmiotem umowy jest wprowadzenie nowych i ulepszonych produktów w połączeniu z innowacyjną technologią procesu wtrysku tworzywa oraz odlewania wysokociśnieniowego części maszyn.

 

3. Firma GRAVEN Sławomir Zubiak
w dniu 28.12.2023 roku podpisała umowę o dofinansowanie realizacji Projektu pod tytułem:

„Wzmocnienie zdolności badawczych firmy „GRAVEN” nad wzrostem niezależności i optymalizacji procesów produkcyjnych poprzez stworzenie infrastruktury B+R”

w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskich.

Całkowita wartość projektu wynosi:
898 974, 87 PLN

Kwota dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021/2027 wynosi:
511 611,71 PLN

Krótki opis projektu:

Wykonanie badań procesów produkcyjnych oraz stworzenie infrastruktury B+R w celu uniezależnienia się i zoptymalizowania procesów produkcyjnych.